รายชื่อผู้ลงทะเบียน
# BIB ชื่อ - สกุล ประเภทการแข่งขัน เพศ ขนาดเสื้อ ชื่อกลุ่ม สถานะ
51 0051 นิมะยากี นิฮะ ระยะ 5.5 KM VIP แขนสั้น คอปก. (ราคา 1,000 บ.) ชาย 2XL (รอบอก 44) - ชำระเงินแล้ว
52 0052 อับดุลราซัค กุลตามา ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย XL (รอบอก 42) - ชำระเงินแล้ว
53 0053 เจ๊ะรอกายะ หะยีหมัด ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง 2XL (รอบอก 44) - ชำระเงินแล้ว
54 0054 นิมูเรียนา นิฮะ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง S (รอบอก 36) - ชำระเงินแล้ว
55 0055 นายมะฮูเซ็น หะยีเด็ง ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
56 0056 อับดุลการิม ดาราเม็ง ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
57 0057 รอปีอ๊ะ ดือเระ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
58 0058 น.ส.ตวนนูรมา สมานธรรมกุล ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
59 0059 ประสิทธิ์ แวจูนา ระยะ 5.5 KM VIP แขนสั้น คอปก. (ราคา 1,000 บ.) ชาย XL (รอบอก 42) - ชำระเงินแล้ว
60 0060 วารุณี เบญอะหลี ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง XL (รอบอก 42) - ชำระเงินแล้ว
61 0061 วีรศักดิ์ เบญอะหลี ระยะ 5.5 KM VIP แขนสั้น คอปก. (ราคา 1,000 บ.) ชาย L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
62 0062 ฮาซัน ลือแบซา ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
63 0063 สุฟยาน ลาเต๊ะ ระยะ 5.5 KM VIP แขนสั้น คอปก. (ราคา 1,000 บ.) ชาย 2XL (รอบอก 44) - ชำระเงินแล้ว
64 0064 นายนุ๊ ซามะ ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย XL (รอบอก 42) - ชำระเงินแล้ว
65 0065 อับดุลการิม ยูโซะ ระยะ 5.5 KM VIP แขนสั้น คอปก. (ราคา 1,000 บ.) ชาย L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
66 0066 ปัทมา หะยีมะมิง ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง M (รอบอก 38) เพื่อนเดล รันไม่มีเว้นวรรค ชำระเงินแล้ว
67 0067 อามีน แสมา ระยะ 5.5 KM VIP แขนสั้น คอปก. (ราคา 1,000 บ.) ชาย M (รอบอก 38) เพื่อนเดล รันไม่มีเว้นวรรค ชำระเงินแล้ว
68 0068 อนุมัติ รัตนพันธ์ ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย M (รอบอก 38) เพื่อนเดล รันไม่มีเว้นวรรค ชำระเงินแล้ว
69 0069 เยาวลักษณ์ อจลภูติ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง L (รอบอก 40) Noor's family ชำระเงินแล้ว
70 0070 ดุษฎี สาแล๊ะ ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย M (รอบอก 38) Noor's family ชำระเงินแล้ว
71 0071 ซัยฟุลล์ สาแล๊ะ ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย M (รอบอก 38) Noor's family ชำระเงินแล้ว
72 0072 ตัยมันน์ สาแล๊ะ ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย XS (รอบอก 34) Noor's family ชำระเงินแล้ว
73 0073 นางสาววรรดี สุทธิการ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง XL (รอบอก 42) - ชำระเงินแล้ว
74 0074 นายนาวาวี ซูตี ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) ชาย M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
75 0075 นิอูซัยฟียร์ ยูโซะ ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
76 0076 นิอานิซ ยูโซะ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
77 0077 ตายูดิง(350.01) ดอลี ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
78 0078 วิรดา สาแม็ง ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง XL (รอบอก 42) - ชำระเงินแล้ว
79 0079 มูฮำมัด สาเล็ง ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
80 0080 วิภารัตน์ มินทราศักดิ์ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
81 0081 นส.นิฟาตีเมาะห์ นิมะมิง ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
82 0082 รุซมีนี อามิง ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) หญิง S (รอบอก 36) - ชำระเงินแล้ว
83 0083 แวสะอูดี เบ็ญฮาวัน ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
84 0084 นายแพทย์ถนัด อาวารุลหัก ระยะ 5.5 KM VIP แขนสั้น คอปก. (ราคา 1,000 บ.) ชาย M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
85 0085 แวซาปีนะ ศิริบุญหลง ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
86 0086 อังสนา มามะ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
87 0087 ไอนี แวสือแม ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) หญิง M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
88 0088 มะยูโซะ เจะวานิ ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย XL (รอบอก 42) - ชำระเงินแล้ว
89 0089 แวอูเซ็ง กาซอ ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
90 0090 นายอับดุลการิม แวกะจิ ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
91 0091 มาเรีย ละแมะ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง 2XL (รอบอก 44) - ชำระเงินแล้ว
92 0092 อนัสเซน หะยีสาอุ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) ชาย M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
93 0093 พาอีซะห์ กาฮง ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง M (รอบอก 38) - ชำระเงินแล้ว
94 0094 นายบัสรี หมัดโรโรจน์ ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย L (รอบอก 40) - ชำระเงินแล้ว
95 0095 นส.สุ​ไร​ดา​ ดารา​แม​็​ง​ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง XL (รอบอก 42) - ชำระเงินแล้ว
96 0096 ฮาวาวี เจะแม็ง ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย S (รอบอก 36) ผิว ผิว ชำระเงินแล้ว
97 0097 บุญญา จือแน ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย L (รอบอก 40) ผิว ผิว ชำระเงินแล้ว
98 0098 อับดุลการิม ดาซิง ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) ชาย M (รอบอก 38) ผิว ผิว ชำระเงินแล้ว
99 0099 ซัมซารีน่า เจะกาเดร์ ระยะ 5.5 KM (แขนยาว ราคา 380 บ.) หญิง S (รอบอก 36) ผิว ผิว ชำระเงินแล้ว
100 0100 ภาชินี ปลั่งพิมาย ระยะ 5.5 KM (แขนสั้น ราคา 350 บ.) หญิง M (รอบอก 38) ผิว ผิว ชำระเงินแล้ว