ลงทะเบียนแบบบุคคล

ขออภัยด้วยครับ ขณะนี้เราได้ทำการปิดการลงทะเบียนออนไลน์แล้วครับ
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วโปรดไปรับเสื้อได้ที่ สสจ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย 62 )

*
*
*
หมายเหตุ

การรับเสื้อ

  1. รับด้วยตนเอง ที่สำนักงานสาธารณสุขปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562
  2. จัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง 50 บาท ท่านต่อไปท่านละ 10 บาท (กรณีลงทะเบียนแบบกลุ่ม)