ลงทะเบียนแบบกลุ่ม-ชมรม

ขออภัยด้วยครับ ขณะนี้เราได้ทำการปิดการลงทะเบียนออนไลน์แล้วครับ
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วโปรดไปรับเสื้อได้ที่ สสจ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย 62 )

ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม (เป็นข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม และรายละเอียดการโอนเงิน ซึ่งสามารถโอนเงินพร้อมกันได้ (หากตัวแทนกลุ่ม-ชมรม มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ให้เพิ่มใน "เพิ่มสมาชิก" ในขั้นตอนต่อไป)
ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม
*
รูปแบบการจัดส่ง
ที่อยู่จัดส่ง